vmbo, pre-A1-B1


ERK voor de leeftijdsgroep 11-15


Bij curriclum.nu is men hard aan het werk om de contouren van de toekomst in beeld te brengen.

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen in de jaren twintig. De landelijke kerndoelen en eindtermen worden nu na 12 jaar aangepast, ook in het vmbo. Samenhang, duidelijkheid en doorlopende leerlijnen zijn daarbij de sleutelbegrippen.

Wat dit precies betekent voor de moderne vreemde talen is nog niet bekend, maar de richting die het opgaat is duidelijk. Het ERK is sowieso  het uitgangspunt voor alle aanpassingen.

Voor moderne vreemde talen in het vmbo, de onderbouw v.o. en voor de 3 A niveaus Levende Talen in een Visiestuk van LT een aantal punten op een rij gezet:

 • Examens moeten dan zoveel mogelijk authentieke taaltaken bevatten.
 • De eindtermen worden specifieker gedefinieerd, met zowel talige als culturele componenten.
 • De eigen docent kijkt niet als eerste het centraal examen na.
 • Er wordt minder aandacht besteed aan aanleren van toetsvaardigheid. 
 • Het leerproces van de leerling staat voorop. Naast summatief toetsen wordt formatief toetsen opgenomen in het curriculum.
 • Bij het nieuwe curriculum zorgt de overheid voor een passende vergoeding voor de examinatoren. 
 • Aparte aandacht voor ‘vaktaal’ zoals die aangeleerd wordt bij het leren van een vak of beroep, met een eigen corpus (vooral van belang bij het vaststellen van het curriculum vmbo/bb en kb en mbo) 
 •  De hoogste niveaus gt/tl moeten volgens onze visie de mogelijkheid bieden van een overstap naar havo 4. 
 • Het systeem van niveau- aanduidingen voor (Nederlandse) taal van Meijerink voor bb/kb zou moeten worden vervangen door de niveaubeschrijvingen van het Europees Referentiekader (ERK) dat in tegenstelling tot Meijerink een onderscheid maakt tussen de verschillende taalvaardigheden, wat voor de beroepskolom zowel haalbaar als wenselijk lijkt. Niet alle beroepen hebben immers dezelfde taalvaardigheden nodig. Voorheen gebeurde dit al in de kwalificatiedossiers. 
 • Omdat Engels ook in het mbo belangrijker is geworden (kernvak), moeten vmbo-scholen meer aandacht aan de aansluiting hierop besteden. 
 • Een vreemde taal naast Engels in de onderbouw vmbo moet behouden blijven en verstevigd in een minimum urentabel. 44 descriptoren voor Pre-A1


Lezen op A0-A2 niveau

Maar liefst 3 bedrijven bieden leesboekjes aan met ERK aanduidingen.

Leesboeken,  Practicum Educatief

Lezen voor iedereen,   Eenvoudig communiceren

Engelse Boeken A0,5 tot A2/B1, The CIBookshop

Mis je iets van een Nederlands uitgever? Laat het weten Meer beschrijvingen voor A1


A2
You are at ‘Waystage’ Elementary level if you can…

 • Understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (for example, very basic personal and family information, shopping, local geography, employment)
 • Communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters
 • Describe in simple terms aspects of your background, immediate environment and matters in areas of immediate need


 A2 in other standards  


English
 • TOEFL: 13-18 (speaking), 11-16 (writing) 
 • TOEIC: 110-270 (listening), 115-270 (reading) 
 • City and Guilds: Access 
 • Cambridge Exam: PET (45 to 59) / KET Pass with Merit, Pass 
 • British general qualifications: Higher Tier GCSE 
French
 • CIEP / Alliance Français: TCF A2 / DELF A2 / CEFP 1 
German
 • Goethe Institut: Start Deutsch 2 
Italian
 • CELI: 1 
 • CILS: A2 
 • PLIDA: A2 
Spanish
 • DELE: A2


jonomul@me.com      2019    Jan Mulder  JM