Onderbouw, pre-A1-A2+


Curriclum nu is hard aan het werk om de contouren van de toekomst in beeld te brengen, ook voor de onderbouw van vmbo, havo en vwo.


Het ontwikkelteam Engels/MVT moet in beeld brengen wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van de onderbouw. Samenhang, duidelijkheid en doorlopende leerlijnen zijn daarbij de sleutelbegrippen. De huidige globale kerndoelen voor de onderbouw worden grondig aangepast.  

Uit Visiestuk LT, p 5

De kerndoelen worden specifieker gedefinieerd (zowel voor de talige als deculturele component). De verschillende taalvaardigheden in het vo worden even zwaar gewogen.

Wat dit betekent voor de moderne vreemde talen is nog niet op detailniveau bekend, maar het Visiestuk van Levende Talen geeft aan dat de streefniveaus voor de onderbouw veel duidelijker moeten worden vastgesteld. Het ERK geldt daarbij  als leidraad.Pre-A1 Het Companion Volume beschrijft een nieuw niveau, onder het A1 niveau. Je zou het ook wel A0,5


44 descriptoren voor Pre-A1


What’s in a name? Pre-A1, of liever A0,5.  A0 bestaat ook. DTT en Tussendoelen

Duidelijke richtlijnen voor de onderbouw.

Voor alle moderne vreemde talen zijn de tussendoelen van belang. Deze tussendoelen zijn op verzoek van OCW gemaakt voor digitale tussentijdse toetsing in de onderbouw. 

De DTT is gebaseerd op de tussendoelen die voor 5 schoolniveaus zijn gemaakt. Voor Engels zijn deze tussendoelen rechtstreeks afgeleid van het Europees Referentiekader. Deze tussendoelen bieden houvast voor het ontwikkelen van leerlijnen en toetsen voor 5 taalvaardigheden.  Voor andere moderne vreemde talen kunnen deze tussendoelen een belangrijke rol spelen vanaf niveau A 0.5 tot niveau B1.

De tussendoelen kunnen voor meerdere doelen worden ingezet:

·       formatieve toetsing tot niveau B1

.    bouwstenen voor een leerlingvolgsysteem 

.    nieuwe methodes


In de Companion staat een aantal nieuwe beschrijvingen voor A1De kerndoelen voor Engels, 2006

Deze kerndoelen voor Engels zijn beknopt en globaal beschreven. 


Engelinaast Nederlanden wiskunde een kernvak in de onderbouw vo en kent nu acht zeer globalkerndoelen.  De overige MVT kunnen de kerndoelen Engels gebruiken  als leidraad.  

De kerndoelen voor Engels voor de onderbouw geven geen indicatie van  ERK beheersingsniveaus. 

 

Aanbieders leesmateriaal onderbouw

 

Leesboeken,  Practicum Educatief

Lezen voor iedereen,   Eenvoudig communiceren 

Engelse Boeken A0,5 tot A2/B1, The CIBookshop  Compelling Input for Language Learners


A0


You are at Absolute beginner level if you have…

 • No knowledge of the language to be studied at allA1


You are at ‘Breakthrough’ Beginner level if you can…

 • Understand and use familiar expressions and very basic phrases aimed at meeting your everyday needs
 • Introduce yourself to others and can ask and answer questions about personal details such as where you live, people you know and things you have
 • Interact in a simple way if the other person talks slowly and clearly and is prepared to help A1 in other standards 

English
 • TOEFL: 8-12 (speaking) 
 • TOEIC: 60-105 (listening); 60-110 (reading) 
 • City and Guilds: Preliminary 
 • Cambridge Exam: KET 45-59 
 • British general qualifications: Foundation Tier GCSE 
French
 • CIEP / Alliance Français: TCF A1 / DELF A1 
German
 • Goethe Institut: Start Deutsch 1 
Italian
 • CELI: Impatto 
 • CILS: A1 
 • PLIDA: A1 
Spanish
 • DELE: A1
A2


You are at ‘Waystage’ Elementary level if you can…

 • Understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (for example, very basic personal and family information, shopping, local geography, employment)
 • Communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters
 • Describe in simple terms aspects of your background, immediate environment and matters in areas of immediate nee
jonomul@me.com      2019    Jan Mulder  JM