ERK vanaf 2020

Het Europees Referentiekader is nu helemaal gemoderniseerd en op allerlei fronten in ontwikkeling.

Nieuw en belangrijk voor alle taaldocenten:

ERK Companion Volume


In dit boek (235 pp) staan alle vernieuwingen en aanpassingen.   Dit Companion Volume bevat naast nieuwe inhouden ook  de tekst van het oude ERK 'basisboek'* uit 2001.  

Het oude basisboek is in 2006 in een Nederlanse vertaling van de Taalunie verschenen:  Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen.  Het nieuwe Companion Volume is (nog) niet in het Nederlands vertaald.


Klinkende taal, B1 is het doel

Heldere taal is hard nodig

Een nieuwe site voor duidelijk taalgebruik.  Het ERK als leidraad.

 Onduidelijke taal veroorzaakt namelijk veel problemen.
– Burgers begrijpen brieven van de overheid niet goed.
– Klanten haken af op wollige productvoorwaarden.
– Patiënten snappen medische bijsluiters niet.

Daarom pleiten wij voor heldere taal.
En dat is taal die de lezer begrijpt. Daarom adviseren we jou om je teksten te schrijven in taalniveau B1. Omdat bijna iedereen teksten in B1 begrijpt.Nieuwe ERK schalen, zeer relevant voor de curriculumvernieuwing:


 ONLINE INTERACTION

READING AS A LEISURE ACTIVITY (literatuur en extensief lezen)

WATCHING TV, FILM AND VIDEO (kunst en cultuur)

CREATIVE WRITING (verhalen schrijven)

 A PERSONAL RESPONSE TO CREATIVE TEXTS (schrijven/literatuur)

 ANALYSIS AND CRITICISM OF CREATIVE TEXTS (literatuur)


Een geheel nieuw niveau:    ‘PRE-A1’

44 descriptoren voor Pre-A1

Pre-A1 represents a ‘milestone’ half way towards Level A1, a band of proficiency at which the learner has not yet acquired a generative capacity, but relies upon a repertoire of words and formulaic expressions.  Companion Volume, p 46

Zeker interessant voor Engels in het Basisonderwijs en de brugklas.


Meer beschrijvingen voor A1 en C2


Descriptors ages 11-15

A useful reference document for educators developing objectives for language learning curricula for young learners in the age groups described.  Descriptors of Language Competences for Young Learners aged 11-15 Years, p 10. Curriculum.nu en het ERK

Curriculum.nu en Levende talen gebruiken het ERK als leidraad voor de herziening van het moderne vreemde talen curriculum. Voor doorlopende leerlijnen, transparatie en samenhang is het ERK leidend.


De negen bouwstenen voor Engels/MVT van curriculum.nu en het nieuwe ERK companion volume


1 Taalvaardigheden   (aansluiten bij  ERK companion volume 2018)

2 Effectief communiceren  (aansluiten bij  ERK companion volume 2018)

3 Internationaliseren  (aansluiten bij  ERK companion volume 2018)

4 Creatieve vormen van taal  (aansluiten bij  ERK companion volume 2018)

5 Interculturele competentie  (aansluiten bij  ERK companion volume 2018)

6 Taal als systeem  (aansluiten bij  ERK companion volume 2018)

7 Taalplezier  

8 Kritisch taalbewust in de maatschappij

9 Meertaligheid (aansluiten bij  ERK companion volume 2018)


Deze 9 bouwstenen staan in: VIERDE TUSSENPRODUCT ONTWIKKELTEAM ENGELS/MODERNE VREEMDE TALEN, dec 2018


Enkele uitgangspunten van Levende Talen met betrekking tot het ERK en curriculum.nu.

• Het Europees Referentiekader wordt formeel erkend door het ministerie van OCW bij het ingaan van het nieuwe curriculum en gaat voortaan gelden als leidraad bij het vastleggen van de gewenste taalniveaus in de kerndoelen en eindtermen.  JM: Het ERK krijgt zo een formele status. Net als nu al voor Engels in het MBO.

 

• Er komen richtlijnen voor het schoolexamen (ontwerp, niveau en correctie), waarbij de streefniveaus zoals ontwikkeld door SLO leidend zijn. De schoolexamentoetsen worden in gezamenlijkheid nagekeken. JM: Dit gebeurt nu al bij de Staatsexamens schrijfvaardigheid vmbo, havo en vwo. 

 

• Op de eindlijst moeten de bereikte resultaten bij vreemde talen weergegeven worden met een ERK-niveau-aanduidingen per taalvaardigheid.

 

• Bij toepassing op schoolniveau van het ERK wordt gebruik gemaakt van de door SLO ontwikkelde Taalprofielen (gevalideerd door de Raad van Europa). Per niveau en per taalgebruikssituatie worden praktische voorbeelden gegeven. JM: Taalprofielen 2015 op korte termijn aanvullen met schalen voor Online interaction, Literatuur, Kunst en cultuur, Pre-A1 descriptoren en een onderdeel voor Descriptors ages 11-15.

 

• Het ERK-taalniveau van vreemdetaaldocenten (in de onderbouw en het vmbo) dient twee niveaus hoger te liggen dan dat van hun leerlingen. JM: Twee niveaus is niet realistisch voor de bovenbouw havo/vwo.


 Deze 5 citaten: Visiestuk Levende Talen, 2017


Lezen en het ERK

Maar liefst 3 bedrijven bieden leesboekjes aan met ERK aanduidingen.

Leesboeken,  Practicum Educatief

Lezen voor iedereen,   Eenvoudig communiceren

Engelse Boeken A0,5 tot A2/B1, The CIBookshop

Mis je iets van een Nederlands uitgever? Laat het weten
Deze site, erknu.nl, is vooral gericht op de moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs.

Ook in het basisonderwijs en het MBO speelt het ERK een rol.jonomul@me.com      2019    Jan Mulder  JM