Een nieuwe ERK site

   

Het Europees Referentiekader (ERK) is op allerlei fronten in ontwikkeling. Daar richt zich deze nieuwe site www.erk.nu.nl vooral op.

Wat is er nieuw? Wat kan je als taaldocent verwachten de komende jaren?1) Nationaal 

Er wordt volop gewerkt aan een nieuw curriculum voor de 9 leergebieden van het voortgezet onderwijs, ook voor het leergebied Engels/mvt.  De bouwstenen worden in april 2019 gepresenteerd. 

Voor Curriculum.nu is het ERK het fundament voor de bouwstenen van mvt curriculum vernieuwing. 

Curriculum.nu  ontwikkelt nieuwe kerndoelen en eindtermen, ook voor de moderne vreemde talen. Het ERK is daarbij het uitgangspunt.

OCW heeft in de aanloop naar een nieuw curriculum voor Engels/mvt Levende Talen gevraagd een ontwikkelgroep in het leven geroepen. Deze collega’s hebben in 2018 gewerkt aan bouwstenen voor het nieuwe mvt curriculum. Als leidraad hebben ze gebruikt gemaakt van een Visiestuk van Levende Talen.  

2) Internationaal

Het ERK is bijgewerkt.  Het Europees Referentiekader moest moderniseren en beter aansluiten bij de huidige samenleving. Het eerste ERK basisboek was (2001) was nodige aan vernieuwing toe.Op initiatief van de Raad van Europa is het nu helemaal up-to-date gemaakt.  Deze nieuwe publicatie (235 pp!) heeft niet een korte en bondige titel: 

Common European Framework of Reference for Languages:

Learning, Teaching, Assessment

Companion Volume With New Descriptors

Voor het gemak korte we het af op deze site:

ERK Companion Volume

of nog korter

Companion Volume

Dit is dus voortaan het basisboek voor het ERK, in Nederland, maar ook wereldwijd.  Het bevat allelei vernieuwingen en aanpassingen.   Het Companion Volume komt in de plaats van het eerste ERK boek* uit 2001.  


* Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen.  Het oude basisdocument uit 2001 is in 2006 in een Nederlanse vertaling van de Taalunie verschenen:  Het nieuwe ERK Companion Volume is (nog) niet in het Nederlands vertaald. 


 ERK cursusaanbod


Klik hier voor inhoudelijke informatie over het  ERK cursusaanbod van de VU.

 


De bekende website www.erk.nl is en blijft vanzelfsprekend de eerste site (de moedersite van de SLO) voor het ERK in Nederland. Bijna alles over het ERK is al ruim 12 jaar daar wel te vinden. 


Het ERK in Nederland wordt onder meer gebruikt voorOp welk ERK niveau schrijf je Chinees? Engels? Nederlands? Russich?

De ‘can-do’ statements van het ERK geven een indicatie

Luisteren: http://www.erk.nl/leerling/candostellingen/luisteren/

Lezen: http://www.erk.nl/leerling/candostellingen/lezen/

Gesprekken voeren: http://www.erk.nl/leerling/candostellingen/gesprekken/

Spreken: http://www.erk.nl/leerling/candostellingen/spreken/

Schrijven: http://www.erk.nl/leerling/candostellingen/schrijven/


Liever een test?

www.erk.nl/leerling/niveau_nu/


Deze erknu.nl site is vooral gericht op de moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs.
jonomul@me.com      2019    Jan Mulder  JM